Nr. 28/22 fredag 15.07

Innhold i denne utgaven Ford m.m. 119 år siden første bestilling til Ford Motor Company. Gjendine Slåliens fødselsdag. Palestinsk skole Norsk og internasjonal støtte til skole for palestinsk-arabiske barn. Vanskelig å ordlegge seg nøytralt om konflikten mellom Israel og palestina-araberne. Bank og identifikasjon Fra Bergens Privatbank til Den dorske Bank. Torgeir (72), en navnebror av… Fortsett å lese Nr. 28/22 fredag 15.07

Ford m.m.

119 år siden første bestilling til Ford Motor Company. Gjendine Slåliens fødselsdag.

Palestinsk skole

Norsk og internasjonal støtte til skole for palestinsk-arabiske barn. Vanskelig å ordlegge seg nøytralt om konflikten mellom Israel og palestina-araberne.

Bank og identifikasjon

Fra Bergens Privatbank til Den dorske Bank. Torgeir (72), en navnebror av bloggeren, som ikke kan bevise at han eksisterer.

Nr. 27/22 fredag 08.07

Innhold i denne utgaven Carl (12.) og Johan Slaget ved Poltava og slaget i Dynekilen. Meloditimen. Det enkleste er pistol Walther-pistol og andre våpen fra min militærtjeneste. Våpenbruk i storbyer de siste to-tre ukene. «Tankegods» bak masseskyting og liknende handlinger. Anbefalinger fra en gammel mann Et TV-program, en populærvitenskapelig artikkel og musikk – alt tilpasset… Fortsett å lese Nr. 27/22 fredag 08.07

Det enkleste er pistol

Walther-pistol og andre våpen fra min militærtjeneste. Våpenbruk i storbyer de siste to-tre ukene. «Tankegods» bak masseskyting og liknende handlinger.