Tilbakeblikk 09.02.2024

Omar, Groundhog Day og Nguyễn Văn Lém (02.02.2024) / Ubalansert (02.02.2024) ֎֎ Flagging på samefolkets dag (02.02.2024) ֎֎ Ubalansert (02.02.2024)

Tilbakeblikk 29.12.2023

Takk for det gamle! ֎֎ Minoriteters rettigheter (17.03.2023) ֎֎ Gaza-nytt – igjen (27.10.2023)

Tilbakeblikk 22.12.2023

Samedamer (Sivil ulydighet av ymse slag (10.03.2023) / Minoriteters rettigheter (17.03.2023))