Arabisk på norsk

Hvordan uttales HAMAS? Kan bynavnet Hamar brukes som mønster?

Publisert
Kategorisert som Språk

Uttale av navn

Harakld med kort eller lang første-a? Uttale av steds og nasjoners navn.

Publisert
Kategorisert som Språk

Ta

Lite ord med mange bruksmåter.

Publisert
Kategorisert som Språk

Språkforvirret

Norsk politi snakker engelsk? Norwenglish.

Publisert
Kategorisert som Språk

Ordvalg om Gaza

HAMAS sier, Israel hevder. Aftenposten: Lederartikkel, nyhetsoppslag, debatt. Konfliktløsning fra skolegården?

Språk- og målbruk

Usus – styrt av språkdøve journalister og ditto politikere? Bønder/bønner, sinn/sinne, overfor/ovenfor.

Publisert
Kategorisert som Medier, Språk

Usikre språkbrukere

Språklige minefelt: Enkeltord, plassering av relativpronomenet som, norwenglish, oversettelser.

Publisert
Kategorisert som Språk