Lære ved å gjøre

Overføring –uten skole – av kunnskap og holdninger. Hvor kommer maten fra? Fra sløyd til kunst og håndverk.

Publisert
Kategorisert som Kultur

Frivillig arbeid

Frivillig arbeid for kommunen (og andre offentlige instanser) og ellers. Frivillig arbeid i dagliglivet.

Publisert
Kategorisert som Kultur

8. mai

Frigjøringsdag og veterandag. Krigsseilermonument på Kadettangen?