Frivillig arbeid

Frivillig arbeid for kommunen (og andre offentlige instanser) og ellers. Frivillig arbeid i dagliglivet.

Publisert
Kategorisert som Kultur

8. mai

Frigjøringsdag og veterandag. Krigsseilermonument på Kadettangen?

Ex libris

Fars bokeier-merke. Gjenbruk?

Publisert
Kategorisert som Kultur