8. mai og flaggdag

Årets mest høytidelige flaggheis? Frigjøringsdag og veterandag. Krigsseilerminnet som Bærum kommune sa nei til.

Utenriks og utvikling

Eidsvollsforsamlingen i 1814 ville ikke ha noen Europa-debatt. Charles Darwin hadde synspunkter på forholdet mellom kjønnene – evolusjonsmessig sett.

8. mai

Frigjøringsdag og veterandag. Krigsseilermonument på Kadettangen?

Nasjonal samling?

1150 år siden slaget i Hafrsfjord? Femti år gammel Aftenposten-reportasje.

Publisert
Kategorisert som Historie