Noen ordforklaringer

I forbindelse med Gaza-krigen brukes det ord som «alle» kjenner til. Noen av disse har ulik tolkning avhengig av hvilken side i konflikten man støtter. Nedenfor står noen forsøk på å forklare mye brukte ord og uttrykk. Når det gjelder lenker til utfyllende opplysninger, har jeg prøvd å være kildekritisk. Jeg foretrekker Store norske leksikon (SNL), som har signerte artikler slik at man kan ettergå forfatterens bakgrunn. Wikipedia har usignerte artikler, men opplysningene er ofte ferskere enn i SNL . Så hender det også at det man omtaler, har egen nettside. Hvis jeg lenker til den, regner jeg med at leseren er innforstått med at opplysningene kan være «farget». Ordene nedenfor står i en slags logisk rekkefølge.

Kjøreavstanden fra Haifa i nord til Eilat helt i sør er 427 km, 62 km mer enn fra Hirtshals nord i Danmark til Flensburg rett sør for grensen mellom Danmark og Tyskland. Klikk for større kart.

Palestina
Opprinnelig romersk betegnelse på området mellom Jordanelven og Middelhavet (Provincia Syria Palaestina fra år 135). Brukt om det samme området da det var britisk protektorat.

Palestiner
Det har ikke vært mulig å finne noen klar definisjon av betegnelsen palestiner (i SNL-artikkelen om Palestina-krigen veksles det usystematisk mellom araber og palestiner. En mulig definisjon kan være «person av arabisk herkomst bosatt i det påtenkte nye Palestina».

Vestbredden
Det største landområdet i det påtenkte nye Palestina. Omtales ofte som «den okkuperte Vestbredden» (okkupert av Jordan 1948-67, av Israel siden seksdagerskrigen i 1967). Judea og Samaria er de gamle navnene på området.

HAMAS
Når betegnelsen her i bloggen alltid skrives med versaler, skyldes det at den egentlig er en forkortelse for Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Den islamske motstandsbevegelsen på arabisk). Det arabiske ordet hamas betyr inderlighet eller iver.

IDF
Det israelske Forsvaret

PA
Den palestinske selvstyremyndigheten. PA kontrollerer bare Vestbredden etter at HAMAS tok makten i Gaza ved et kupp i 2007.

UNRWA
FN-organisasjonen for palestinske flyktninger.

UNHCR
FN-organisasjonen for de av verdens flyktninger som ikke er palestinske.

Oslo-avtalen
Intensjonserklæring i avtaleform. Israel godkjente PLO som representant for palestinerne; PLO anerkjente Israels rett til å eksistere som stat. Begge parter godtar en tostats-løsning.

Krigsforbrytelse / brudd på folkeretten
Internasjonale avtaler og sedvane gir retningslinjer for hva som er tillatt i krig.

Administrativ internering/forvaring
Frihetsberøvelse på grunnlag av vedtatte retningslinjer, men uten domstolsbehandling . Politiets utlendingsinternat på Trandum er et norsk eksempel.

Staten Israel opprettes / Palestinas «al nakba» (katastrofen)
Den nyopprettede staten Israel ble forsøkt utradert av de arabiske nabostatene, som gikk til krig i 1948. Araberstatene tapte krigen, og mange arabere bosatt på Israel-kontrollert territorium flyktet til nærliggende områder.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *