Nr. 28/22 fredag 15.07

Innhold i denne utgaven

Ford m.m.

119 år siden første bestilling til Ford Motor Company. Gjendine Slåliens fødselsdag.


Palestinsk skole

Norsk og internasjonal støtte til skole for palestinsk-arabiske barn. Vanskelig å ordlegge seg nøytralt om konflikten mellom Israel og palestina-araberne.


Bank og identifikasjon

Fra Bergens Privatbank til Den dorske Bank. Torgeir (72), en navnebror av bloggeren, som ikke kan bevise at han eksisterer.


Virtuell virkelighet 28/22

Langsetbilde 1 ֎֎ Langsetbilde 2 ֎֎ Badedame ֎֎ Holdeplass ֎֎ Konsert ֎֎ Hai ֎֎ Fiber ֎֎ Fisk ֎֎ Overklassepreg


Se innholdsoversikt for forrige utgave