Nr. 48/22 fredag 02.12

Innhold i denne utgaven
Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Napoleon: kroninger og musikk

Napoleon I, Napoleon III og Napoleon XIV- Symfoni og rytmisk tale.


Blogg hver fredag!

Hvordan finne bloggen uten meldingen til abonnentene.


Likelønn?

Mulige kriterier for lik lønn. Fastsettelse av likelønnsdagen 2023.


Virtuell virkelighet 48/22

Julesyrin ֎֎ Forskrift ֎֎ Julereportasje ֎֎ Musikere ֎֎ Handleråd ֎֎ Sport ֎֎ Durek-nytt ֎֎ El-måleenheter ֎֎ Kjønnsløst


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver