Nr. 45/22 fredag 11.11

Innhold i denne utgaven

Mortensmesse

Våpenhvile 1918 etter 1. verdenskrig 11.11 kl. 11. Dagen tidligere mest kjent som mortensmesse. Mortensgås.


Raulandshygge

Feiring av 60-årsdag i Raulandstoga. Rauland: Midtveis på bilturen Bergen-Oslo.


Datomatematikk

11+11=22 – eller er det dagens dato? Kalenderen kan være utgangspunkt for ymse slags matematikk.


Virtuell virkelighet 45/22

Tilbud ֎֎ Jordomseiler ֎֎ Gammelord ֎֎ Hudpleie ֎֎ Opprusting ֎֎ Motto ֎֎ Pels ֎֎ Fraktgods?


Gjentatt utfordring til Agenda magasin

Helle Cecilie Palmer i Agenda magasin har ikke svart på utfordringen i slutten av oktober, så utfordringen gjentas.


Se innholdsoversikt for forrige utgave