Datomatematikk

Én av flere måter å skrive dagens dato på, er 11.11.22. Men hvorfor ikke 11+11=22? Som regnestykke er det i hvert fall riktig. Neste gang en slik dato oppstår, tror jeg er 12.12.24, og da utkommer ikke denne bloggen, siden det etter planen er en torsdag.

Bloggeren har et lager av slike hansker om han skulle trenge det på kommende skuddårsdager. Klikk på bildet for å lese mer om hanskeskikken.

Vår kalender er fysisk/matematisk, og er basert på jordens sirkulasjonstid rundt solen. For å få det fysiske til å harmonere med det matematiske (eller omvendt?) må vi av og til justere, noe som skjer når det er «skuddår». Det er en ordning hanskemakere har kunnet glede seg over siden 400-tallet p.g.a. skikken med at kvinner fikk lov til å fri på skuddårsdagen, og skulle få tolv par hansker hvis den tilfridde svarte nei.

Både den jødiske og den islamske kalenderen følger månen, og får derfor årstidene i ulike måneder fra år til år. Det spiller kanskje ikke så stor rolle i Midtøsten, der de to religionene har sitt opphav.

Tverrsummen av dagens dato slik den er skrevet ovenfor (med to siffer for årstallet), er 8 (1+1+1+1+2+2). I år kan ingen datoer ha lavere tverrsum enn 6, og året 1922 har – etter hva bloggeren kan finne ut – 22 datoer der tverrsummen er 8 eller lavere.

Nå er bloggeren språknerd, ikke matematikknerd, derfor skal man ta de matematiske påstandene ovenfor med en klype salt (cum grano salis). Og som språknerd gleder bloggeren seg over at 2. november (2.11 – kjent som «den kristne bannedagen») er blant årets datoer med tverrsummen 8.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *