Nr. 52/22 fredag 30.12

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Ingstad og L’Anse aux Meadows

Helge Ingstad født for 123 år siden. Gift med arkeologen Anne Stine Ingstad, fant sammen med henne vikingboplass på Newfoundland. Eirik Raudes land, den internasjonale domstolen i Haag og et fregattforlis.


Takk for det gamle!

2022: Et år man godt kunne ha unnvært. Tyskland etter 1. verdenskrig, Russland etter den kalde krigen.


Klimaendringer forklart?

God forklaring i sidebemerkning fra en ernæringsprofessor.


Virtuell virkelighet 52/22

Juletre ֎֎ Julekveld ֎֎ Boligutleie ֎֎ Døråpner ֎֎ Dyrego’? ֎֎ Rampegutter ֎֎ Folkemusikk ֎֎ Abonner!


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver