Klimaendringer forklart?

Klikk for å lese kronikken av professor Birger Svihus

Ut av «ingenting» kom i julen en delvis forklaring på klimaendringene. Den kom fra en vitenskapsmann – ikke en klimaforsker, men en professor i ernæring. Midt i hans kronikk om husdyrbasert mat står – nærmest som en sidebemerkning – dette: «Det er det svarte kretsløpet som er problemet, der kulldioksid bundet av plantene i kull, olje og gass gjennom millioner av år blir frigjort i løpet av en kort periode.»

Kanskje ble dette sagt «i begynnelsen av timen», da jeg ikke fulgte med. Kanskje burde jeg forstått det av en eller annen sammenheng. Men for meg ble det en logisk forklaring , og nøkkelen ligger i uttrykket «frigjort i løpet av en kort periode». Professor Birger Svihus forklarer i hvert fall klimaendringene på en langt bedre måte enn f.eks. NRKs «klimajournalist» Hallvard B. Norum (som på spørsmål om hvordan forskerne kan si så sikkert at endringene skyldes mennesker, svarte: «De finner ingen annen forklaring»).

Nå må det bemerkes at professor Svihus ikke sier at frigjort kulldioksid skyldes menneskelig aktivitet. Men det er vel allment anerkjent at bruk av kull, olje og gass som energikilder har skjedd i økende grad i menneske-regi de siste omtrent to hundre årene, og at dette sammenfaller med økningen av drivhusgassen CO2 i atmosfæren.

Så blir det til en viss grad et filosofisk spørsmål om dette – sett i evighetens perspektiv – er av det onde, eller om det er en naturlig utvikling for menneske-arten, som er en del av artsmangfoldet på jorden.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *