Nr. 32/22 fredag 12.08

Innhold i denne utgaven

Satelitt, symaskin eller PC

Leiravisen i speiderlandsleiren i Bodø (1964) hadde navn etter kommunikasjonssatelitten Echo. Etterfølgeren Telstar fikk poplåt oppkalt etter seg.


Byråkratiets luner

Kommunal språkbruk og ufølsomhet. Eldreopprør mot skatteetaten?


Svensk kunde-«service»: Teknikdelar.se

Enten firmaet opptrer under svensk eller norsk navn (Teknikdelar / Teknikkdeler): Ligg unna!


Virtuell virkelighet 32/22

Værvarselgeografi ֎֎ Japansk ֎֎ Brunsnegler ֎֎ Brunsnegle? ֎֎ Giftig ֎֎ Paparazzi ֎֎ Konflikt ֎֎ Transperson?


Se innholdsoversikt for forrige utgave