Nr. 3/23 fredag 20.01

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Treholt-saken

Benektet spionasje, men innrømmet å hr gitt fra seg graderte dokumenter og å ha mottatt penger. Dokumentasjon fra Stasi-arkivene.


Nordiske språk

Et språkfellesskap i forvitring?


Bolighaiens slitsomme liv

En utleieprosess er over. Annonse på Finn.no. Bolighaiens største byrde.


Virtuell virkelighet 3/23

EEF ֎֎ Handel ֎֎ Valgvideo ֎֎ Brøkregning ֎֎ Trim ֎֎ Ølsalg ֎֎ Radium ֎֎ Transport


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver