Nr. 23/22 fredag 10.06

Innhold i denne utgaven

Tre kriger – minst

Norge 1940. Vietnamkrigen. Seksdagerskrigen. Antikrigssang.


Pandemi og integrering

Kjetil Rolness om coronakommisjonens rapport. Terje Tvedt om det internasjonale gjennombruddet og om verdenshistorie.


Musikk i juni

Platon-ord om musikk. Ted Heath og Ketil Bjørnstad.


Virtuell virkelighet 23/22

Eldreomsorg ֎֎ Gamling ֎֎ Vinteropplag ֎֎ Nyord ֎֎ Tegnekunst ֎֎ Mrsmt ֎֎ Politisk korrekt? ֎֎ Google-språk ֎֎ ??-odden


Se innholdsoversikt for forrige utgave