Pandemi og integrering

Ikke så godt integrert likevel, da var tittelen på Kjetil Rolness’ artikkel i Aftenposten-serien På en lørdag for et par uker siden. Han tar utgangspunkt i det som står om innvandrere i Norge gjennom pandemien i coronakommisjonens andre rapport, og skriver blant annet:

  • Innvandrere hadde tre ganger så mange smittede og fire ganger så mange innlagte som øvrig befolkning.
  • Utsatte yrker, sosioøkonomiske forskjeller eller trangboddhet forklarer lite.
  • Det har vært en viss motstand mot å målrette innsatser mot innvandrere.
  • Hele veien fremstår smittetrykket som en ren funksjon av integreringsnivået. Som igjen avhenger av ressursene og tradisjonene som innvandrerne har med seg til Norge.

Artikkelen fikk meg til å tenke på professor Terje Tvedts bok Det internasjonale gjennombruddet, som ble grundig omtalt her i bloggen under overskriften Professor med interessante iakttagelser (mars 2018 og et Tilbakeblikk). Det var interessant å å lese innlegget om igjen fire år etterpå. I innlegget er det lenker til NRK-programmet Torp, der Terje Tvedt får utdype sine funn, men dessverre blir avbrutt flere ganger. Det blir han ikke i foredraget som det også er lenket til, der han forteller i én time og 20 minutter om bakgrunnen for boken Det Internasjonale gjennombruddet.

Tvedt er professor i historie, og var engasjert av Nasjonalbiblioteket til en foredragsserie i seks deler om verdenshistorien. Det er tre år siden jeg hørte serien, som var preget av den samme evnen som i Det internasjonale gjennombruddet til å se på utviklingen fra uvante synsvinkler. Det er lenker til foredragene i blogginnlegget Anbefales: Foredrag mot historieløshet fra desember 2019.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *