Nr. 2/23 fredag 13.01

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Tjuendedagen

Julen er (helt) slutt. Juletrekurver, juletrefester og Folsom-fengselet 1968.


Gamle nyttårsdag

Sviktende vaktmesterevner. Hjemmesykepleie utført av «uprofesjonelle».


Papiravis

«Vanskelige kjøreforhold» for Aftenposten. Slutt på papiravis søndag, etter hvert også på andre dager? Å finne frem i Aftenpostens arkiv.


Virtuell virkelighet 2/23

Feiring ֎֎ Anonymt ֎֎ Bom ֎֎ Parkering ֎֎ Utenriks? ֎֎ Utenriks ֎֎ OL-sløsing ֎֎ Sport ֎֎ Revy


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver