Nr. 15/22 fredag 15.04

Innhold i denne utgaven

Langfredagssysler

Båtstell for et aktivt medlem av «Bærum hagebåteigarlag».


Ministerskifte: Tre vinklinger

Aftenpodden, en Document-kommentar og Kjetil Rolness om forsvarsminister Enoksens avgang.


50 døgn

Ukraina 2022 og Norge 1940. Erlend Loe skriver på norsk og russisk om krigen i Ukraina. Tegning av Vladolf Putler.


Virtuell virkelighet 15/22

Fjellvett ֎֎ Skistav-patent ֎֎ Oslo eller Bergen? ֎֎ Oslo-elite ֎֎ Idrettsvold ֎֎ Synkron standard ֎֎ Overskrift ֎֎ Kvinnedominans ֎֎ …upol


Se innholdsoversikt for forrige utgave