Førvalgstanker

Bloggeren skal ikke delta i kommunevalget 11.september (nevnt bl.a. i innlegget Valg 2023: 911!), og har heller ikke funnet noen grunn til å stemme ved fylkestingsvalget. Likevel har det vært vanskelig å unngå reklame for valgomater, særlig på den skattefinansierte mediekanalen NRK. Å unngå selve valgomaten er derimot enkelt, og slike innretninger burde være forbudt.

En valgomat er – slik bloggeren oppfatter det – en nettbasert spørremaskin. Spørsmålene er laget av ukjente personer, som har plukket ut konkrete saker fra partienes programmer, og som ut fra sin personlige vurdering mener at disse sakene skal gi et bilde av de respektive partiene. Slik skal brukerne av valgomaten få vite hvilket parti de er mest enig med (for bloggeren har det som regel vært snakk om å finne det partiet han er minst uenig med).

Valgomaten tar ikke hensyn til en formodet formålsparagraf eller lignende. Den har heller ikke med personer, som er det man velger og som skal gjennomføre valgløftene.

Og hva med saker som ikke omtales i partiprogrammene? Her er to slike:

Aftenposten 13. juli 2023. Klikk for å lese.

Aftenposten skriver om en krise i barnevernet. Kommunale barnevernsledere påpeker at Bufetat (Barne-, ungdoms- – og familieetaten), som er statlig, ikke har fulgt opp lovpålagte forpliktelser. For bloggeren er det et tankekors at slik forsømmelse ikke får noen konsekvens for hverken Bufetat eller enkeltpersoner.

Document 1. august 2023. Klikk for å lese.

Document.no skriver om uønsket sletting av graver i Troms. Dette er enda et eksempel på ufølsomt kommunalt byråkrati.

Aftenposten er en «MSM»-avis (MSM=mainstream media) som får pressestøtte. Document.no er en alternativ nettavis som ikke får pressestøtte. Det er i den sistnevnte av de to man finner meningsytringen Farlig når staten eier den fjerde statsmakt av Rainer Prang.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *