Valg 2023: 911!

Klikk for å lese «alt» om årets valg.

Om knappe to måneder (11. september) er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Bloggeren kommer ikke til å stemme ved kommunevalget, kanskje ved fylkestingsvalget. Han skal likevel her gi råd om valget – ikke om partivalg, men om hvordan man kan tenke for å velge parti.

Valget handler om politisk retning og personer. Det siste er i praksis avgjort ved partienes nominasjoner, og man kan bare stemme på de personene som partienes nominasjonsmøter (syv prosent av befolkningen er medlem av et parti) har ført opp på valglistene. Ved kommunevalg er det mulig at man kjenner noen av dem. For kandidater man ikke kjenner, kan det være et kriterium om man har inntrykk av at den aktuelle kandidaten er en man kunne tenke seg å invitere til selskap hjemme hos seg selv. For det er ikke anledning til å stryke kandidater på listene. Det medfører at de som i Oslo vil velge Fremskrittspartiet, stemme på Lars Petter Solås, som av forskjellige grunner er ekskludert fra partiet, og som selv ikke ønsker å stå på listen.

Den politiske retningen er nedfelt i partienes programmer. Dem har få lest, men partiprogrammet har forhåpentlig gitt seg uttrykk i hva partiene har gjort i den siste valgperioden. For bloggeren handler det overordnet om hvorvidt partiet går inn for inn individuelle eller kollektive løsninger.

Det blir nok valg selv om bloggeren ikke deltar. Og det er nok å velge i. Til kommunevalget i Bærum foreligger det 16 lister, og ved fylkestingsvalget i det gjenopprettede Akershus er det hele 18 lister å velge mellom.

Bloggeren deltok sist i kommunevalg mens det ennå var tillatt å stryke kandidater, og gikk da frem slik:
– fant et parti som helt sikkert ikke ville få plass i kommunestyret.
– strøk alle kandidatene på partiets liste.
– førte opp på listen kandidater som sto på de andre partilistene og
som han ønsket valgt.
Ved årets valg (hvis bloggeren i det hele tatt blir å se i valglokalet) følges samme prosedyre, men de to siste punktene erstattes av en påskrift om at det burde være mulig å stryke kandidater. Det gjør at stemmeseddelen blir forkastet.

Til slutt: Det finnes andre måter å ordne valg på enn den vi nå bruker. Les Valgordning for vanlige folk fra desember 2021.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *