Virtuell virkelighet 34/22

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.


Budstikka 19. august 2022.

Vv 1: Epletid. Fra Bærum kommune venter bloggeren seg intet godt. Så at kommunen – slik overskriften i klippet ved siden av påstår – har kastet sitt grådige blikk på eplehagene, overrasker ikke. Uansett er årets epleplukkedag berammet til lørdag 24. september. Det er lite epler i år, viser en fersk befaring.

.

֎֎֎

Vv 2: Gisselaksjon. Uansett hva streikende lærere har fått beskjed om å si til pressen: Lærernes gisselaksjon rammer ikke deres motpart, men elevene, som er en uskyldig tredjepart. Med undervisningskompetanse og -erfaring fra ungdomsskolen i fagene norsk, samfunnsfag og musikk stiller bloggeren gjerne opp som streikebryter, og krever bare vanlig vikarbetaling. Som fordypningsstoff anbefales Alternativ til gisselaksjon (streik) fra juni 2021.

֎֎֎

Vv 3: Tall. Brokollapsen på Tretten, som medførte at fjorten tilsvarende broer ble stengt (se også Trygg trafikk i denne utgaven av bloggen), er bakgrunnen for følgende tekst fra en av bloggens abonnenter:

Har du hørt om mannen som kunne telle
til en-to-tre-fire-fem med sin kone,
hadde seks barn,
het Syver Ottensen,
Bodde ved Nilen,
hadde alltid god ti’,
satt ved elvebredden
og så på tollbua
som var tretten meter fra hans hus.
Hans fjortenårige sønn
ble femten den sekstende,
men det gav han sytten i,
for han hadde sittet atten år
på nummer nitten
for tju’eri.

֎֎֎

NRK Oslo og Viken 22. august 2022.

Vv 4: Kje-lyd 1. Det lekker olje fra et kipsvrak i Mossesundet ifølge Caroline Bergli Tollefsen i NRK Oslo og Viken.

.

.

֎֎֎

NRK Dagsrevyen 17. august 2022.

Vv 5: Kje-lyd 2. Europamesterskap i diverse sportsgrener har nylig vært avholdt i Mynsjen ifølge Jørn Andre Lien i NRK Dagsrevyens sportsdel.

.

֎֎֎

Vv 6: Partiledere. Etter at Arild Hermstad overtok som partileder i MDG (Moropartiet De Grunne/Gale/Grusomme/Griske) da Une Bastholm trakk seg som leder, har stortingspartiene likt antall kvinner og menn som partiledere. Men Hermstad sitter ikke på Stortinget, og det er kanskje like bra, ettersom han øker antallet bergensere blant partilederne med 50 prosent (Erna Solberg og Audun Lysbakken er også fra Bergen). I forrige stortingsperiode måtte stortingspresidenten under en replikkveksling mellom Solberg og Lysbakken påpeke at bergensere ikke har utvidet taletid…

֎֎֎

Aftenposten 19. august 2022. Klikk for å lese.

Vv 7: Bensinpris. «Bensinprisen ned med mer enn én krone»! Hadde det skjedd da bloggeren var den lykkelige eier av sin første bil, ville bensinen ha vært gratis. Nå koster den litt over kr 20,- pr. liter her omkring, hvorav avgifter til staten (veiavgift, CO2-avgift, merverdiavgift) utgjør omtrent halvparten av beløpet.

֎֎֎

Aftenposten 17. august 2022.

Vv 8: Agurk. Hvalrossen Freya aktualiserte begrepet agurktid, som også Aftenpostens Under streken har behandlet.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *