Stortingsfolk og vanlige folk

———–

I oktober er det tre år siden NAV-skandalen ble kjent. En rekke trygdemottakere var urettmessig blitt avkrevd tilbakebetaling av penger de hadde mottatt fra NAV, og noen ble – også urettmessig – fengslet for trygdemisbruk.

I oktober for ett år siden kom flere saker om tvilsom bruk av Stortingets pendlerboliger for dagen. Enkelte stortingsrepresentanter så ut til å ha utnyttet reglene for pendlerbolig til egen fordel.

Det mulige pendlerbolig-misbruket –eller var det feil fra Stortingets administrasjon? – medførte krav fra skatteetaten om etterbetaling av skatt. De sakene er fortsatt ikke avgjort, men stortingsrepresentantene det gjelder, har fått tilbud om psykologhjelp på Stortingets regning fordi saken er og har vært slik en påkjenning. Noe tilsvarende tilbud kom ikke til de som feilaktig ble idømt fengselsstraff for trygdemisbruk.

Da NAV-skandalen sto på som verst, var Rigmor Aasrud prisverdig klar i sin tale i en TV-debatt. Det ville øke respekten for stortingspolitikerne om én av dem nå var tilsvarende klar om det uakseptable tilbudet om psykologhjelp. Selv om stortinget for tiden har sommerferie, har nok de fleste representantene lest Aftenpostens reportasjer om saken (klikk nedenfor for å lese selv).

Aftenposten 15. juli 2022.
Aftenposten 17. juli 2022.

Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *