Gjesteinnlegg: Sandvika og kunst på 1880-tallet

Som nevnt under Om denne bloggen mottas innspill og kommentarer med takk. Kommentarer er selvsagt knyttet til innlegg som står i bloggen. «Innspill» kan være hva som helst, så for den som er plaget av skrivekløe – akutt eller kronisk – er det bare å sende inn.

Dette gjesteinnlegget er resultat av et spørsmål (knyttet til Walles hotell) som kom til bloggen. Alf Bjørnar Luneborg hadde funnet bloggen i et nettsøk, og selv om svaret han fikk, neppe fortalte ham noe nytt, svarte han ja til å skrive et gjesteinnlegg i bloggen om emnet han spurte om. Illustrasjonene er valgt ut av bloggeren.


Alf Bjørnar Luneborg:
Noe om kunst i Sandvika i 1880-årene

Fra Eckersberg til Bergslien

Studerer man norsk kunsthistorie fra 1880 årene, får man ikke inntrykk av at det som er skrevet om norsk kunst og kunstnere i Sandvika i 1880 årene, står i forhold til den virkelige aktiviteten. Og det meste som skrives i dag er velkjent, som at J.F. Eckersberg hadde med seg elever fra malerskolen han drev i Christiania, på studieturer ut til Sandvika. Mindre kjent er at han døde brått nettopp i Sandvika 13. juli 1870, kanskje på en slik studieferd – i så fall kan man nesten si at han døde på post.

I hvert fall ble malerskolen drevet videre av Morten Müller og Knut Bergslien. Etter hvert ble den til Knut Bergsliens malerskole, som revolusjonerende nok for sin tid fikk egen kvinneklasse. Men skolen huskes nok helst fra tiden mellom 1878 og 1880 da den utdannet de første kunstmalere som fikk sin utdannelse i Norge, ikke i utlandet. To av de som utdannet seg i utlandet var Harriet Backer og Hulda Grønneberg, som begge malte Walles Hotel i Sandvika.

Hulda Grønnebergs maleri av Walles hotell, som lå der den nåværende rådhusparken i Sandvika ligger i dag. Dagens rådhus ble bygd utenfor venstre kant av bildet, hotellets hage skråner ned mot Sandviksbukta.

Lorentz Norberg blir elev hos Bergslien

Da hadde utviklingen i norsk kunst lagt utlandet bak seg og hadde vendt blikket mot nasjonalstaten. Det nye var at norsk natur og folkeliv, saga og myter skulle tegnes og males. Og alle byer og steder som ville gjøre seg gjeldende, fikk fram sine talenter og sendte dem til bl. a. Bergslien. En av malerne som ble utdannet hos Bergslien 1878-80, var en heller ukjent kunstner ved navn Lorentz Norberg (1855-1895) fra Tromsø. Det er ham og Sandvika og norsk kunst i 1880-årene jeg vil skrive om. Om jeg kaller ham «den nordnorske Claude Monet», blir interessen for emnet muligens større. Faktisk får man inntrykk av at han oppholdt seg en del i Asker og Bærum og Sandvika i 1880-årene, selv om bare noen ganske få arbeider og skriftlige kilder vitner om hans tid der. Man vet simpelthen ikke om han malte sitt maleri av Walles Hotel eller ikke.

Sandvika mot Lysaker

Første sikre opplysning som knytter Lorentz Norberg til Asker og Bærum, finnes i katalogen for Kunstnerauksjonen i Studentersamfunnets Festsal 15. mars 1881. Hans to arbeider der var «Fra Bærumselven» og «Fra Lysaker». Med disse maleriene helt fra begynnelsen av hans tid i Christiania stiller han seg – underlig nok, kunne man si – i sentrum av en nokså skjult konkurranse mellom Sandvika og Lysaker om hegemoniet i norsk kunst. Denne rivaliseringen er ikke så synlig i nasjonalstatens etablerte kunsthistorie slik den utviklet seg.

I 1870- og -80-årene sluttet landet kunstnerisk i Lofoten. Nord for Svolvær var kunstens Ultima Thule. Det kan se ut til å ha vært med på å stille Lorentz Norberg utenfor de akseptable motivkretsene. I 1880-årene kunne man alltid sende malerier til Tromsø for å selge dem. Faktisk kunne man i første og dels i andre halvdel av 1880-årenes Tromsø kjøpe kunst av omtrent samtlige norske kunstnere — men ikke én av dem satte noen gang sin fot i byen for å male derfra. Bare et fåtall bilder i 1880-årenes norske kunst er malt nord for Lofoten. Et unntak må kunne sies å ha vært Edvard Diriks, som (på gjennomreise?) i 1885 malte et bilde med tittelen «Fra Tromsø». Det ble vist på Statens Høstutstilling i 1886.

Tegner og kunstmaler

Lorentz Norbergs tegninger fra valgdagen 1882. Klikk for større bilde.

Hadde man spurt kunsthistorikeren Mentz Schulerud (1915-2003) om hvem Lorentz Norberg var, ville han trolig ha svart at han var tegner i blader som Skilling-Magazin, og det er et korn av sannhet i det. Norberg tegnet også i blader som Ny illustreret Tidende og Norsk Folkeblad, blader som sikkert var velkjent også i Sandvika i 1880-årene. Faktisk hadde han sin første tegning på trykk i Skilling-Magazin i 1881 under navnet Lorentz Larsen.

Lorentz Norberg kan ha vært kjent i Asker og Bærum noen år før den tid under etternavnet Larsen, før han forandret etternavnet til Norberg (ca. 1881-82). Så hvis noen i Sandvika har et maleri eller en tegning signert Lorentz Larsen, kan det altså være et verk av tromsøkunstneren Lorentz Norberg. Men selv om han var kjent som en dyktig tegner, var det kunstmaler han egentlig var,…..

Et siste spor

Lorentz Norberg (1855-95)

Et konkret spor av Lorentz Norbergs ferd i Sandvika-området dukket nylig opp i form av et maleri med tittelen «Fra Holmenskjæret, Landøya, Asker» (datert 1884). Det ble solgt på auksjon hos en kunsthandler i Oslo våren 2022.

Og med kunstauksjoner kommer vi inn på en annen ukjent side av norsk kunstliv i Sandvika i 1880 årene. Anton Tschudi er trolig mest kjent i dagens Sandvika som en tidligere eier av Vestre Haslum Gård i Bærum og for å ha fått en vei oppkalt etter seg (Anton Tschudis vei går østover fra Kirkeveien på Haslum). Langt mindre kjent er det at Anton Tschudi i 1880-årene drev med kunstauksjoner i hovedstaden, i Nygaden 2 – hvor trolig en del av den norske kunst som ble skapt i 1880 årene, også i Sandvika, ble omsatt.


Alf Bjørnar Luneborg bor på Koppang i Østerdalen, og utgir bladet Lær, Sko og Skinn. Han er også interessert i annen kunst, og som det fremgår av teksten, vet han mer om kunst enn det han får bruk for i sitt daglige arbeid.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *