Nr. 41/22 fredag 14.10

Innhold i denne utgaven

Takk, begge deler

Det dokumenterews at grådighetsbeskyldningene mot Ole Brumm er usanne.


På tide med litt sunn skepsis

Norsk energiproduksjon kan være truet. Er vi for godtroende?


Virtuell virkelighet 41/22

Lumbago? ֎֎ Talemaskin ֎֎ Overskrift ֎֎ Skogs-ro ֎֎ Radioreklame ֎֎ Datamaskin-fare ֎֎ Transportmidler ֎֎ Penner


Tilbakeblikk 14.10.2022

Tillit til helsevesenet? (06.03.2020) ֎֎ Notre Dame og Vålerenga kirke (19.04.2019) ֎֎ Norske ord med engelsk betydning (04.11,2017)


Se innholdsoversikt for forrige utgave