Nr. 35/22 fredag 02.09

Innhold i denne utgaven

ATM o.l. i stedet for kundekontakt

Bankautomaten er 53 år gammel. Kontant-samfunnet, med sedler og sjekker – og kundekontakt.


Skattefinansierte klipp

NRK-innslag produsert av sommervikarer?


Virtuell virkelighet 35/22

Skatt ֎֎ Seniorvaksine ֎֎ Livsmotto ֎֎ Plommer ֎֎ Regnprotest ֎֎ Vekst? ֎֎ Vals ֎֎ Universell mat


Tilbakeblikk 02.09.22

Hvalrossen Freya (2017-2022) og andre dyr (19.08.2022) ֎֎ Hva mener Greta Thunberg om kjernekraft og vindkraft? ֎֎ Snart skoleferie – og lærerstreik? (03.06.2022)


Se innholdsoversikt for forrige utgave