Nr. 31/22 fredag 05.08

Innhold i denne utgaven

Åremålsdag for Ivar Aasen

Sjølvlært språkforskar som «fann opp» nynorsk. Eit par Aasen-tilknytta songar.


Museumsgjenstander forteller historie

Radio- og podcasterie fra BBC om verdenshistorie.


Virtuell virkelighet 31/22

Sport ֎֎ Våpenkontroll ֎֎ Kantklipp ֎֎ Parkering? ֎֎ Heder ֎֎ Overnattingspris ֎֎ Ringrick? ֎֎ Utilgjengelig ֎֎ Stammespråk


Tilbakeblikk 05.08.2022

Hva mener Greta Thunberg om kjernekraft og vindkraft? (18.10.2019) ֎֎ «22. juli-saken» (22.07.2022)


Se innholdsoversikt for forrige utgave