Nr. 25/22 fredag 24.06

Nr. Nr. 25/2022 kommer fredag 24. juni – ettermiddag/kveld.
I ventetiden: Les Kringkasting (igjen) fra april 2022.

Innhold i denne utgaven

Slager og sketsj

Kari Diesen!


Skattefinansiert radio

Hemmelig beregning av NRK-skatten. Tidligere krav til lydkvalitet i NRK. Dagens «studio». TV-lyd på radio.


Virtuell virkelighet 25/22

Høytflyvende ֎֎ NATO ֎֎ Livsforlengende ֎֎ Partiledere ֎֎ Kommunedeling ֎֎ Elite-hets ֎֎ Hæ?! ֎֎ Permisjon ֎֎ Lynavleder?


Tilbakeblikk 24.06.2022

Hurra! Y-blokken skal rives! (03.01.2020)


Se innholdsoversikt for forrige utgave