Virtuell virkelighet 25/22

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.


De to sølvfargede ballongene er høyt hevet over gårdsplassen.

Vv 1: Høytflyvende. Bruket er fortsatt noenlunde intakt etter en 40-årsfeiring her sist helg. Men de to heliumballongene (formet som et firetall og en null) som skulle mine festdeltakerne om hvorfor de var her, kom seg løs og viklet seg rundt inntaksledningen mellom nærmeste stolpe i veien og hovedbygningen. Kanskje Elvia (nettleverandør, søsteren til Elvis?) kan være behjelpelig med å fjerne dem?

.

֎֎֎

Document 21. juni 2022. Klikk for å lese.

Vv 2: NATO. Partiet Rødt – den politiske venstresidens svar på Fremskrittspartiet – stemte i Stortinget mot å la Sverige bli medlem av NATO. Begrunnelsen har bloggeren ikke fått med seg, men den kan ha sammenheng med tidligere justisminister Per-Willy Amundsens bekymring i Document (ved siden av) for import av svensk kriminalitet. Norges berettigede krav om tilbakeføring av Jemtland og Herjedalen (avstått til Sverige ved freden i Brömsebro 1645) var i hvert fall ikke inne i bildet som betingelse fra Rødts side for svensk NATO-medlemskap.

֎֎֎

Resett21. juni 2022. Klikk for å lese.

Vv 3: Livsforlengende. En god latter forlenger livet, heter det. Hvis påstanden er riktig, har utenriksminister Anniken Huitfeldt (Huttifeldt?) forlenget Resett-medarbeider Øystein Steiros liv (jfr. klippet ved siden av) – uten at det nødvendigvis var planlagt.

֎֎֎

Aftenposten 21. juni 2022.

Vv 4: Partiledere. Aftenposten ser ut til å ville følge opp Maos røde bok (en samling sitater fra den kinesiske partilederen) med en samling Vedum-sitater. Fra førstegangstjenesten i Hærens sanitet husker bloggeren to Mao-sitater som vi syntes hadde et visst militært tilsnitt: «Politisk makt springer like ut av geværløpet» og «Stå samlet, vær våkne, alvorlige og livlige». Aftenpostens Vedum-sitater er kortere, men mangler sted og tidsangivelse (for eksempel Søgne, august 2021).

֎֎֎

Aftenposten 21. juni 2022. Klikk for å lese.

Vv 5: Kommunedeling. I forlengelsen av planen om å reversere nye Kristiansand kommune til de tre opprinnelige (Kristiansand, Søgne og Songdalen), foreslår Geir Baastad i Aftenposten en folkeavstemning om deling av Oslo.

.

.

֎֎֎

Vv 6: Elite-hets. Tidligere har bloggeren etterlyst hjelp til utskrift via nettet (fra ett internt nettverk til et annet). Dette er nå ordnet. Det skjedde ikke med hjelp fra data-eliten (både en informatikk-doktor, en nabo med universitetseksamen i informatikk og en annen nabo med svært mye praktisk erfaring i databruk er spurt), men ved at bloggeren, som er filolog til halsen, kombinerte sin lesekunnskap med sin velkjente stahet. I praksis betyr det at lesere som vil sende julekort til bloggeren, kan skrive disse ut direkte i bloggerens hjem ved hjelp av de rette koblinger og passord. Dessuten har de fire nettverkene her på bruket fått en felles skriver.

֎֎֎

Vv 7: Hæ?! Document-oppslaget nedenfor kan tyde på at likestillingen har gått for langt.

Document 21. juni 2022. Klikk for å lese.

֎֎֎

Aftenposten 16. juni 2022.

Vv 8: Permisjon. I Aftenpostens tittel og undertittel ved siden av er det en logisk brist. Det at et flertall småbarnsmødre ønsker lenger permisjon, betyr ikke nødvendigvis at de synes fedrekvoten er for lang.

.

.

֎֎֎

Vv 9: Lynavleder? Bloggeren skal prøve å spare kvinnelige lesere av bloggen for bryderiet med å sende illsinte e-poster om de to foregående notisene. Les heller tegneserien nedenfor.

Aftenposten 16. juni 2022.

Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *