Nr. 20/23 fredag 19.05

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Anne Boleyn

427 år siden Anne Boleyn (Henrik 8.’s hustru nr. 2) ble henrettet. Revyvise(?) om henne.


Scenenekt?

Synspunkter på kontroversen mellom Legatum forlag og Deichmann.


Klassefest

Gjensyn 70 år etter 1. klasse på Høvik skole.


Virtuell virkelighet 17/23

17. mai ֎֎ Festival ֎֎ Dikt ֎֎ Politi ֎֎ Epikrise ֎֎ Dialekt ֎֎ Navn ֎֎ Sang


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver