Nr. 16/22 fredag 22.04

Innhold i denne utgaven

Bravo for Stuguflåten

Bravo-utblåsningen 1977. Statsråd 22. april 1940. Selve datoen 22.04.22.


Valg, prosenter og statsform

Presidentvalg i Frankrike, Mexico og Sør-Ossetia. «Reelt» flertall. Norge slipper å velge statsoverhode.


Virtuell virkelighet 16/22

Drone-laser ֎֎ Oversettelse ֎֎ Norwenglish ֎֎ Rulletekst ֎֎ Solarolje ֎֎ Losji ֎֎ Annonse ֎֎ Elektricitet ֎֎ Velkommen!


Tilbakeblikk 22.04.2022

Russetiden er nær! (01.04.2022)