Nr. 11/23 fredag 17.03

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Patrick og Anna

St. Patrick. Første kvinne på Stortinget.


Minoriteters rettigheter

Folkegruppe med egne rettigheter. Samemanntallet. Joik.


Virtuell virkelighet 8/23

Matspråk ֎֎ Bank ֎֎ Pose ֎֎ Svensk ֎֎ Matpakke ֎֎ Gamlehjemsminner 1 ֎֎ ֎֎ Gamlehjemsminner 2 ֎֎ Tidligpåske ֎֎ Smart?


Tilbakeblikk 17.03.23

Digital hverdag (10.03.2023) ֎֎ Krohg og Eiriksson (10.03.2023) ֎֎ Kvalitetssikring (10.02.2023) ֎֎ Snart skoleferie – og lærerstreik? (03.06.2022) ֎֎ Slutt på lærernes gisselaksjon (30.06.2022) ֎֎ Skal barna lede verden? (21.06.2019) ֎֎ En skole for alle? (05.01.2018)


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver