NB! 1. april!

Narrefri blogg – nesten. For femti år siden kunne man (april-)spøke med et alvorlig politisk tema. Bakgrunnen for aprilspøk-skikken.

Utenfor

65 år siden Romatraktaten ble undertegnet. Bloggeren ville stemt ja til norsk
EU-medlemskap (igjen).