Virtuell virkelighet 25/23

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.


Vv 1: Prinsefødsel. Kronprins Haakon fylte 50 år i går. I den anledning gjengis Aftenpostens omtale av prinsefødselen i 1973. Klikk nedenfor for lese.

Aftenposten 21. juli 1973: Forsiden.
Aftenposten 21. juli 1973: Side 10-11

Kommenter denne notisen

֎ ֎֎

Vv 2: Typografisk. «Kronprinsen» er et vanskelig ord på mange måter. Det tidligere ukebladet Aktuelt hadde en spalte med ukens trykkfeil fra norske aviser. Der sto en gang to klipp fra samme lokalavis. I det første var det vanskelige ordet skrevet «kornprisen». I det andre beklaget man trykkfeilen og avsluttet slik: «Det skulle selvfølgelig stått “Knorrprinsen”.».

Kommenter denne notisen

֎֎֎

The Scotsman 11. juli 2023. Klikk for å lese.

Vv 3: Noregsveldet. Så vidt bloggeren har kunnet finne ut, har Orknøyene vedtatt å utrede muligheten for å bli en del av Norge (igjen). Sett fra norsk side ville det kanskje være en idé få tilbake Jemtland og Herjedalen (på svensk skrives det Jämtland og Härjedalen) før man ekspanderer vestover?

.

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Vv 4: Bynavn. I flukt med NRK-uttalen av det tyske bynavnet München (NRK: Mynsjen) har den skattefinansierte mediekanalen nå innført ny uttale av bynavnet Nürnberg:

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Klikk for å høre programmet om Saladin.

Vv 5: Historisk. BBCs programserie You’re dead to me er historieprogrammer som henvender seg – ifølge programmet selv – til folk som ikke er interessert i historie. I hvert program deltar en historiker og en komiker. Sammen med programlederen, som visstnok også er historiker, samtaler de om et historisk emne. Programmet har tre hoveddeler: En faktadel, en del der historikeren får belyse et selvvalgt tema innen dagens emne og en runde med kunnskapsspørsmål til komikeren om dagens tema. Programmet om Saladin, som var omtalt her i bloggen i innlegget for en uke siden (Gamle og nyere kriger) var tema i ett av programmene.

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Vv 6: Tog 1. Av sitatet nedenfor, fra Aftenposten 21. juli 1908, fremgår det at det ikke var så raskt å ta seg fra Oslo til Bergen på den tiden, selv om det gikk tog hele veien.

  • «Bergensbanenes nye Rute – med Sløifning af Natopholdet paa Voss – begynder imorgen. Grunden til, at man har været nødt til at stanse paa Voss, var som bekjent den, at Jernbane­linjen over Fjeldet ikke var justeret, saa man kunde kjøre med den Fart, som er nødven­dig for at naa frem til Bergen samme Dag. Toget afgaar [fra Gulsvik i nordenden av Krøde­ren, som var endestasjon enda et par års tid] Kl. 6.30 Morgen og ankommer til Bergen 12.40 Nat – fra Bergen Kl. 6 Morgen med Ankomst til Kristiania Kl. 12.39 Nat [inkludert båt over Krøderen]. Paa Voss vil Togene staa saa længe, at de Reisende faar Tid at spise paa det lige ved Jernbanestationen liggende Fleischers Hotel.»

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Aftenposten 21. juli 1923. Klikk for større tekst.

Vv 7: Tog 2. Bergensbanen ble åpnet i 1909. Det medførte problemer man kanskje ikke hadde tenkt på i anleggsperioden.

.

.

.

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Document 7. juli 2023. Klikk for å lese.

Vv 8: Bil. I Document-kommentaren Det særnorske samferdselseksperimentet slår sprekker skriver Kent Andersen om elbiler. Vi som fortsatt eier en bil drevet med fossilt drivstoff, går visst florisante tider i møte, om bloggeren forstår Andersen rett.

Kommenter denne notisen

֎֎֎

Vv 9: Kasting. «Man kaster ikke så lenge man har lagerplass. Blir den full, må man skaffe mer lagerplass.» Bloggeren kom i tanker om denne regelen da han leste tegneserien nedenfor.

Aftenposten 23. juni 2023. Klikk for større bilde.

Kommenter denne notisen


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *