Streikebrytere i alle land …

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.


Skole – høstferie var stikkordet for et innslag i NRK Kveldsnytt for en uke siden. Burde stikkordet kanskje vært streikebryteri?

Reportasjen handlet først og fremst om hvordan Bergens-elever som ble rammet av lærernes gisselaksjon («streik») de første ukene av skoleåret, fikk mulighet i høstferien til å ta igjen det tapte, og med innleid lærerhjelp. Fylkeskommunen brukte lønnsmidler som var spart under læreraksjonen til dette.

Hvis fylkeskommunen hadde gjort det samme mens aksjonen pågikk, ville lærerorganisasjonene trolig kalt det streikebryteri (YS-forbundet Parat forklarer begrepet i en artikkel som åpenbart ble skrevet mens språkvaskerne streiket). I intervju med NRK en drøy uke etter at lærernes gisselaksjon var slutt, bruker ikke lederen for Undervisningsforbundet Bergen ordet streikebryteri, men bekrefter bloggerens bruk av betegnelsen gisselaksjon ved å røpe at medlemmer ikke liker at det drives «bøting på konsekvensen av streiken» (det var vel KS, ikke elevene, som var Undervisningsforbundets motpart?).

I bloggens arkiv ligger to klipp om (mulig) streikebyteri, begge fra gisselaksjoner i offentlig sektor:

Klikk for å se hele innslaget om høstferie i skolen (NRK Kveldsnytt 14. oktober 2022.
Klikk for å se innslaget om søppelstreik (NRK Østlandssendingen i september 2017)

Bloggeren mener fortsatt at uenighet om tariffsaker bør løses som andre sivilrettslige konflikter i et moderne samfunn: i rettsvesenet (se Alternativ til gisselaksjon (streik) fra juni 2021). Da blir begrepet streikebryteri meningsløst. Ellers skal lærerne være glad for at deres motpart i offentlig sektor ikke er like håndfast som USA-president Ronald Reagan i sin tid var overfor flyvelederne. Da ville det nok ha blitt lockout i skoleverket fra 7. juni, da streiken formelt begynte.


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *