Seks årganger

I morgen – 19. november – har denne bloggen fødselsdag. Første utgave ble publisert 19. november 2016, så det er seksårsdagen som feires i morgen. Når det likevel har stått 7. årgang siden første utgave i år, skyldes det at årgang 1 var nokså kort (fra 19. november og ut året).

For en gammel mann er det både hjernetrim og mentalhygiene å skrive blogg. Den første planleggingen av ukens utgave skjer med blanke ark og tilgang til et slags idearkiv. Hjernetrimmen ligger i det å velge temaer samt å gi dem innhold (= skrive tekst) og visuell utforming. Det jeg kaller mentalhygiene, vil nok noen si er å ri kjepphester. For det hender av og til at jeg føler behov for å mene noe om aktuelle saker – og gjør det.

Jeg har lest at jeg ikke er blogger, men influencer (c’en markerer at ordet skal uttales med engelsk tonelag). På grunnlag av ordforklaringene av blogg og influencer i Det Norske Akademis ordbok (denne bloggens språklige rettesnor) opprettholdes imidlertid betegnelsen blogg. Det skyldes særlig ordbokens kobling av influencer til markedsføring.

For denne bloggen er fri for både direkte og indirekte markedsføring. Av hensyn til før nevnte mentalhygiene føres heller ikke noe regnskap, som trolig ville komme ut med et passende underskudd. Til gjengjeld mottar bloggen en jevn strøm av «rosende omtaler», som har avsendere av typen fotballskjorter.com eller mer unevnelige adresser, og som derfor ikke blir besvart.

Takk for at du leser bloggen min!


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *