Øre- og hjernegodt fra BBC

Musikk eller music er ofte ett av valgene på en «smart» mobiltelefon. Det betyr at man kan høre lyd – musikk, tale o.l., og er det jeg bruker når jeg skal høre podcast. For mitt vedkommende er det vanligvis en podcast med mye tale og lite musikk, helst helt uten musikk, slik som BBCs Reith Lectures. Denne årlige foredragsserien presenteres i år slik (ubearbeidet Google-oversettelse under den engelske teksten):

The Reith Lectures used to have a lofty, high-brow reputation. But don’t let that old-fashioned view put you off: there’s something here for everyone.
In the era of 24-hour news and (reportedly) shortened attention spans, this series gives rare space and time for brilliant and entertaining people to develop their ideas and arguments.

If you’ve never heard a Reith Lecture, this is what you’ll get: a presentation which is a bit longer than a TED talk, followed by a lively question-and-answer session where the lecturers have no idea what they’re going to be asked. It’s often in these exchanges that you really hear the lecturers show their expertise, wisdom and wit.

Reith-forelesningene pleide å ha et oppløftet rykte med høy panne. Men ikke la den gammeldagse utsikten avskrekke deg: det er noe her for enhver smak.
I en tid med 24-timers nyheter og (som angivelig) forkortet oppmerksomhetsspenn, gir denne serien sjelden plass og tid for briljante og underholdende mennesker til å utvikle ideene og argumentene sine.
Hvis du aldri har hørt en Reith-forelesning, er dette hva du får: en presentasjon som er litt lengre enn en TED-foredrag, etterfulgt av en livlig spørsmål-og-svar-sesjon der foreleserne ikke aner hva de er. kommer til å bli spurt. Det er ofte i disse utvekslingene du virkelig hører foreleserne vise sin ekspertise, visdom og vidd.

Klikk ovenfor for å komme til BBC-nettsiden der foredragene kan høres.

Med julen og mange fridager nær forestående kan det bli tid til å høre på interessante radioforedrag. Klikk på illustrasjonen ovenfor for å høre årets fire Reith-foredrag. Hvert av dem varer ca. 30 minutter, etterfulgt av en halvtimesrunde med spørsmål fra programleder og publikum. Det fjerde foredraget har mange interessante synspunkter på krigen i Ukraina. Det tredje kan være litt vanskelig tilgjengelig fordi foredragsholderen har en sterk skotsk aksent. Onsdag 4. januar skal det sendes en samtale mellom de fire foredragsholderne. Hvis denne lenken dit ikke virker, så følg lenken fra illustrasjonen ovenfor og klikk på Episodes & Transcripts.

I den nå skattefinansierte mediebedriften NRK ble det sendt liknende foredrag den gang man betalte lisens. Kanskje kunne slike foredrag gjeninnføres, f.eks. – i tråd med BBCs foredragstittel – under tittelen Midttun-foredragene. Men det skjer neppe …


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *