I revers

Nylig ble det avholdt folkeavstemning i de tidligere kommunene Søgne og Sogndalen. Under forrige regjering ble de sammenslått med Kristiansand kommune. Flertallet i den rådgivende folkeavstemningen ville at kommunene fortsatt skulle være sammenslått. Det resultatet sto neppe øverst på ønskelisten for Trygve «Slagsmål» Vedum, som er leder for SP (Splittelses-Partiet).

På fylkesnivå har det også vært splittelser, men uten å involvere velgerne i prosessen. «Nyfylket» Troms og Finnmark er igjen delt i to. Hvis målet for Splittelses-Partiet er reversering, kunne man jo like gjerne gått tilbake til ordningen fra 1865, da Troms stift omfattet Nordlands amt og Finnmarkens amt, det vil stort sett si Norge nord for Trøndelag. De sammenslåtte fylkene Vestfold og Telemark og Viken har også blitt splittet, mens Innlandet består etter et vedtak (52 mot 50 stemmer) i Innlandet Arbeiderparti. Flere detaljer om status for Solberg-regjeringens regionreform kan man lese i Aftenposten-kommentaren Skriv ned dette – revers i rekyl av Kjetil B Alstadheim.

Splittelsespartiets leder har vært på flere besøk til Søgne. Om det har bidratt til avstemningsresultatet, er usikkert. NRK Dagsrevyen rapporterte i hvert fall fra ett av besøkene:

NRK Dagsrevyen 19. august 2022.

Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *