Frist 30. april

For 51 år siden fylte vi ut fire sider, og undertegnet «på ære og samvittighet».

I gamle dager, dvs. før 1998, var det en vinterlig syssel å gjøre årets første manøver med tanke på skatt av inntekten foregående år. På et fire siders skjema måtte alle opplysninger fylles ut av skattyterne, det var muligens straffbart å gjøre feil. Innleveringsfristen var 31. januar kl. 24:00, og den kvelden foregikk en større folkevandring til de respektive ligningskontorene. Enkelte steder ble det satt opp egen rundkjøring hvor man kunne levere selvangivelsen fra bilvinduet.

Nå kommer skattemeldingen (det som tidligere het selvangivelsen) ferdig utfylt i posten (for bloggeren og andre som klokelig har reservert seg mot digital kontakt med det offentlige), og det er ikke nødvendig å levere den hvis man ikke har endringer til det som er mottatt. Om dette er en skattemelding fra eller til Skatteetaten, sies det ingenting om. Men selv om fristen nå er mer vårlig – 30. april – er ikke arbeidet mer lystbetont enn i gamle dager.

For bloggerens del ligger mesteparten av arbeidet med selvangivelsen/skattemeldingen i regnskapet for boligutleie. Det skal føres på eget skjema, som bloggeren med sin «terrenggående» rullator dro til Sandvika for å hente. Det viste seg at han skulle ha bestilt time for å få dette skjemaet, men en av ligningskontorets ansatte fremskaffet det aller nådigst mellom to lengre samtaler med folk som åpenbart hadde timeavtale.

De fleste av bloggens lesere følger trolig myndighetenes oppfordring om bare å sende inn endringer til den motsatte skattemeldingen. Det frigjør tid i skatteetaten, og er således å anse som usolidarisk.

Rolf Presthus’ skattelov («Hvor mye penger har du? Hvor er de? Når kan vi hente dem») er også sitert i denne ukens innlegg NRKs talemaskin og et par uformelle skattelover. «Loven» er en svært forenklet selvangivelse/skattemelding, og den kan ha inspirert til skatteetatens oppsang. Vi skattebetalere får trøste oss med tredje vers av Internasjonalen:«…av skatter blir vi tynget ned…». Mandag blir nok det å høre – kanskje til og med i NRK – men sannsynligvis bare i instrumentalversjon. Tredje vers blir nok hverken sunget eller vist som tekst, for det tør de ikke!


Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *