Skattefinansiert

Biting – kategorien som dette innlegget er merket med – står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet  fordi det også kan være substantivering av verbet å bite. Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.


Da NRK var lisensfinansiert, kom det regning i posten, og man visste hva lisensen kostet. Nå er NRK skattefinansiert, og beløpet den enkelte bidrar med, ser ut til å være hemmelig. Beløpet er i hvert fall skjult, og fremgår ikke noe sted på skatteseddelen.

Andre medier enn NRK er også skattefinansiert. Det skjer dels gjennom fritak for merverdiavgift, dels ved støttebevilgninger.

Bloggeren er mediebruker i så stor grad at noen vil kalle det misbruk. Kvaliteten på mediene varierer, og står ikke alltid i forhold til den støtten som blir gitt.

NRK er landets største mediebedrift med flere tusen ansatte som gjør så godt de kan. Hvis de ikke kan godt nok, er det NRKs ansvar. De ble jo en gang ansatt med de kvalifikasjonene de da hadde. Hvis det viser seg at kvalifikasjonene må forbedres, er det i første omgang et arbeidsgiveransvar.

Bloggeren har lenge tatt vare på “kvalitetsavvik” i NRK. Nedenfor står en liten samling. Når arkivboksen er passe full igjen, kommer en ny ladning med de samme overskriftene. I det siste ligger en antakelse om at det ikke blir noen forbedringer.

Nyheter på tomgang
NRK sender nyheter hele dagen på TV (radiolytterne får høre lyden av TV-sendingen på kanalen Alltid Nyheter). Her er et par åpningsmeldinger:

NRK Alltid Nyheter 4. januar 2024.
NRK Alltid Nyheter 12, november 2023.

Hvor oppdatert sendingen er, kan man spørre seg om når innslagene som blir sendt de første 20 minuttene etter kl. 9, går i reprise tre ganger i timen til kl. 18. Da blir det så som så med oppdateringen. Her er opptak av en reprisemelding sendt seks timer etter at klimamøtet i Dubai hadde vedtatt en avtale:

NRK Alltid Nyheter 12. desember 2023.

Oversettelse
TV-sendingen (den som radiolytterne får høre lyden av) blir tekstet når noen snakker fremmedspråk. Oversettelsen gjengis i radio med en talemaskin. Den har ennå ikke lært å uttale navnet på den amerikanske presidenten som ble valgt for snart fire år siden (Joe Biden), noe den heller ikke kunne under valgkampen hans.

NRK Alltid Nyheter 14. desember 2023.

For åtte år siden var det «vegg-til-vegg-dekning» av Trumps valgkamp, med en artig «oversettelse» av ordet wall.

NRK Dagsrevyen 15. september 2016.


Engelsk er et språk de fleste nordmenn forstår. Arabisk derimot… Dette innslaget gikk i reprise fem ganger mellom kl 9 og 10.30:

NRK Alltid Nyheter 14. januar 2020.

Norsk språk
Nå foregår mesteparten av sendingen på norsk, og da skulle man tro at språket var i trygge hender. Men det er visst ikke så nøye. Man kan selvsagt diskutere om det er mangel på kunnskaper om språk eller geografi som demonstreres her:

NRK Alltid Nyheter 27. november 2023.

Lenge trodde jeg at Ungarns statsminister heter Urban (uttalt med samme o-lyd som i Ungarn). Da jeg fikk se navnet på trykk, viste det seg at han heter Orban. Å-lyden i navnet hans var kanskje brukt opp da man snakket om stedet Rotnes (uttalt /råttnes/) i Nittedal. Men er det så mye nøye da?

Uforståelige lydkutt
På den tekniske siden har NRK nærmere 100 års erfaring. Men de som klargjør lydklippene, velger ofte å spare noen sekunder sendetid ved å kutte i det intervjuobjektene sier. De siste ordene er vel neppe viktige?

NRK Alltid Nyheter 12. desenber 2023.

Støy
Det er påfallende hvor ofte NRK velger å sende fra et lydmiljø som ikke egner seg som radiostudio. Her er først innledningen til Aftenpoddens reportasje fra miljømøtet i Dubai:

Aftenpodden 4. desember 2023.

NRKs tilsvarende innledning hørtes slik ut:

NRK Alltid Nyheter 4. desember 2023.

Og her er en av Øyvind Nyborgs «studio»-reportasjer fra Tel Aviv:

NRK Alltid Nyheter 2. november 2023.

Skjulte meninger
Det er svært vanskelig, kanskje umulig, å være nøytral i fremstillingen når en omdiskutert sak skal presenteres. Men det er uredelig å late som om fremstillingen er nøytral når den ikke er det. Følgende eksempel er en én-kilde-reportasje om det skattefinansierte matilsynets problemer:

NRK Dagsnytt 7.30 19. desember 2023.

Og enkelte stridsspørsmål kan flettes inn i alle sammenhenger:

NRK Alltid Nyheter 6. desember 2023.

Studiomedarbeidere
Det er frivillig å arbeide i NRK. Eller er det ikke slik? Ikke i følge dette klippet fra en av årets første Nyhetsmorgen-sendinger:

NRK Nyhetsmorgen 4. januar 2024.

Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *