Nr. 18/23 fredag 05.05

Innhold i denne utgaven


Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker)

Europa

Fødselsdag for Europarådet. Europarådet og EU. Europahymnen og Beethovens 9. symfoni.


8. mai

Frigjøringsdag og veterandag. Krigsseilermonument på Kadettangen?


Ut, vil jeg! ut!

Aftenposten-kommentar om uteliv for eldre.


Virtuell virkelighet 15/23

Tog? ֎֎ Feiring ֎֎ Russ ֎֎ Graving ֎֎ Strid? ֎֎ Korrektur ֎֎ NASA ֎֎ Krim ֎֎ Ekspedisjon


Se innholdsoversikt for tidligere utgaver