Nasjonalbudsjett?

Aftenposten omtalte en mulig konsekvens av revidert nasjonalbudsjett 13. mai 2022 (dagen etter at budsjettet ble fremlagt i Stortinget). Klikk for å lese.

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt for Stortinget i forrige uke, og som vanlig undret jeg meg over navneforandringen. Hvorfor heter det statsbudsjett om høsten og nasjonalbudsjett om våren?

Fra samfunnsfagstimene med lektor Vikhamar på Valler gymnas i forrige århundre mente jeg å huske at statsbudsjettet er et forslag fra regjeringen til Stortinget om hvordan Statens inntekter og utgifter skal være det kommende året, mens nasjonalbudsjettet er en oversikt over hvordan regjeringen venter at hele landets økonomi (inkludert privat virksomhet), skal utvikle seg. Men husket jeg riktig?

Nasjonalbudsjettet er en melding til stortinget, ikke en proposisjon, slik det tydelig fremgår av dokumentets forside.

Pussig nok finnes nøkkelopplysningene om dette i Store norske leksikon ikke under oppslagsordet nasjonalbudsjett, men et stykke ned under statsbudsjett, der det står: «Statsbudsjettet legges frem sammen med nasjonalbudsjettet, en stortingsmelding (Melding til Stortinget nr. 1) som redegjør for de samfunnsøkonomiske betraktningene som ligger til grunn for budsjettet.». Dette brakte meg videre til å huske forskjellen på stortingsmelding og stortingsproposisjon.

Nasjonalbudsjett og revidert nasjonalbudsjett er meldinger til Stortinget, og da må det vel være slik at når det skal forhandles om revidert nasjonalbudsjett, betyr det egentlig at det skal forhandles om hvilke proposisjoner regjeringen skal legge frem som konsekvens av det reviderte budsjettet.

Eller har jeg misforstått helt? For det kan vel ikke tenkes at saken er unøyktig fremstilt av mediene?

Til innholdsliste for denne utgaven

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *