Tilbakeblikk 07.04.23

Kadettangen kjernekraftverk (27.01.23) ֎֎ Minoriteters rettigheter (17.03.2023) ֎֎ Alternativ til gisselaksjon (streik) (11.06.21) ֎֎ Norske ord med engelsk betydning (04.11.17)