Nr. 9/23 fredag 03.03

Innhold i denne utgaven Oversikten nedenfor ligger også på Twitter (@torgeirstanker) Etterrakst TIA-takk og Corelli. Geriatrisk IT Kommunal og fylkeskommunal nett-tilknytning. Virtuell virkelighet 6/23 Hurra! ֎֎ Farlig ֎֎ Ikke-binær ֎֎ Turbin-Thunberg ֎֎ Tog 1 ֎֎ Tog 2 ֎֎ Proteinkilde ֎֎ Røyk ֎֎ Vinter Se innholdsoversikt for tidligere utgaver

Virtuell virkelighet 6/23

Hurra! ֎֎ Farlig ֎֎ Ikke-binær ֎֎ Turbin-Thunberg ֎֎ Tog 1 ֎֎ Tog 2 ֎֎ Proteinkilde ֎֎ Røyk ֎֎ Vv 9: Vinter