Fra klarspråk til byråkratspråk

Kari plukker bær.

På «byråkratisk» bør setningen stå i passiv:
Bærene blir plukket av Kari.

Ordet bær er for konkret og enkelt på «byråkratisk»:
Skogens bærmessige innhold blir plukket av Kari.

Verb-uttrykket blir plukket bør substantiveres på «byråkratisk»:
Skogens bærmessige innhold blir gjort til gjenstand for plukking.

Som man ser, har Kari blitt overflødig, eller bedre: overflødiggjort.