Det umulige e mulig

Tekst av Åge Aleksandersen
Lenke til YouTube-innspilling med DDE nederst

Handa sleppt taket i leikegrinda
Det første steget va’ tatt
Vi såg oss aldri tebakers
Mot det vi hadd’ forlatt
Vi skoill’ finn skatt’n bak den sjuende blåne
Og hent’ prinsessa fra eit berg av glass
Reis’ østafor sol og vestafor måne
Og land’ i eit småfly på Den Røde Plass
Vi vesst’ at det va’ mulig det umulige
Vindmølla gi tapt for Don Quijote
Vi trudd’ på det utrulige
På Soria Moria, Soria Moria slott


Og dæm sa det va’ illusjona
Det villa vi skjønn’ om nånn år
Barndommen den la vi bak oss
Og framtida va’ vår
Vi skoill’ målbind’ ein politiker
Gi huslause ly i Kongens palass
Kle dæm i Keiser’n sin’ gamle klær
Og land’ i eit småfly på Den Røde Plass
Vi vesst’ at det va’ mulig det umulige
Vindmølla gi’ tapt for Don Quijote
Vi trudd’ på det utrulige
På Soria Moria, Soria Moria slott


Politiker’n lure dæm aldri te taushet
Ved syne tå skjære og bukk-honn
Dragen har gjømt skatten i Sveits
Blind høne finn aldri konn
Prinsessa som svelt’ har ingen erter
Ho søv på eit jordgolv ut’n madrass
Trollet sprakk itj’ da sola rann
Men det landa eit småfly på Den Røde Plass
Vi vesst’ at det va mulig det umulige
Vindmølla gi’ tapt for Don Quijote
Vi trudd’ på det utrulige
På Soria Moria, Soria Moria slott
Vi trudd’ på det utrulige
På Soria Moria, Soria Moria slott

Hør DDE’s fremføring: